Poslední článek na blogu

Červencové novinky

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Slovník pojmů, znak C

3 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z

C2B

C2B je jedním z modelů elektronického obchodování popisující vztah Consumer-to-Business. Iniciátorem je v tomto případě zákazník/spotřebitel a cílovou skupinou firmy. Co je C2B? C2B je zkratka vycházející ze slov Consumer to Business, kdy…

C2C

C2C je zkratka z anglických slov Consumer to Consumer a popisuje vztah dvou a více koncových zákazníků. Jde tedy o nepodnikatele obchodující mezi sebou. Co je to C2C? Jedná se o výměnu zboží či informací prostřednictvím online…

CAPTCHA

CAPTCHA je test, který se na webu využívá pro odlišení skutečného uživatele od robotů. Co je to CAPTCHA? CAPTCHA je akronymem pro "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", tedy automatický test pro…

Cenové varianty

Cenové varianty je nástroj, který umožňuje prodávat jeden druh zboží, který se však liší svou cenou v závislosti na specifické vlastnosti produktu. Cenové varianty Může se stát, že stejný produkt může mít různé ceny, protože se může lišit…

Click Rate

Click Rate vyjadřuje poměr mezi počtem zobrazením reklamního prvku a počtem kliknutí na zobrazenou reklamu. Vypovídá o účinnosti konkrétní reklamy. Jak funguje Click Rate? Click Rate se obvykle udává v procentech a vyjadřuje účinnost reklamní…

CMS

CMS je zkratkou z anglického Content Management System a popisuje systém pro jednoduchou a rychlou správu obsahu internetových stránek. Co je CMS? Jedná se software či webovou aplikaci, které umožňují vytvářet, spravovat a archivovat obsah…

Collabim

Collabim je vhodným internetovým nástrojem (službou), pokud potřebujete pomoci při optimalizaci stránek pro vyhledávače (tzv. SEO) a její následné analýze a reportování. Co je to Collabim? Původní název tohoto českého projektu byl…

Cookies

Cookies označuje malé množství dat vytvořená webovou stránkou a uložená v počítači uživatele. Co jsou Cookies? Jedná se o soubor dat, která www server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při další návštěvě téhož serveru…

Copywriter

Copywriter je specialista, který se zabývá psaním čtivých a obchodně úspěšných textů. Kdo je copywriter? Copywriter měl psát texty čtivě, srozumitelně a tak, aby byla pochopena správnou cílovou skupinou. Měl by vědět, zda chce návštěvníka navnadit,…

Copywriting

Copywriting je ucelené označení práce, kterou provádí copywriter. Tedy psaní čitvých a srozumitelných textů, které jsou přímou podporou prodeje. Co je to copywriting? Copywriting je tedy samotná příprava reklamních textů. Může se jednat o texty na…

CPT

CPT (cost per thousand) je jeden z modelů způsobu platby za reklamu. Co je to CPT? CPT je jeden z obchodních modelů, jak hradit za placenou reklamu (ať už jde o banner či textovou reklamu). Nejznámějším takovým modelem je PPC reklama, kdy se platí…

Cross-selling

Cross-selling je obchodní strategie s cílem zvýšit prodej, respektive zvýšit celkovou objednávku nabídkou souvisejícího či doplňkového zboží. Co je cross-selling? Cross-selling (v doslovném překladu křížový prodej) patří mezi základní techniky,…

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) je zkratkou pro kaskádové styly a označuje programovací jazyk, pomocí kterého lze efektivně formátovat internetové stránky.  Co je CSS styl? CSS je zkratkou z anglického výrazu Cascading Style Sheets a v překladu to…

CSV formát

CSV (Comma-separated values) je jednoduchý souborový formát, který se skládá z řádků, v nichž jsou jednotlivé položky odděleny znakem. Takový formát slouží pro výměnu tabulkových dat. Co je CSV formát? CSV je zkratkou z…

CTR

CTR je termín používaný v internetovém marketingu a popisuje míru prokliku dané reklamy. Co je CTR? CTR je zkratka z anlgického click-through rate a označuje míru prokliku dané reklamy. Nezáleží, o jaký typ reklamy se jedná, zda bannerová, či…

CZ-NACE kód

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. Dělí tedy oblasti ekonomických činností tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. NACE je statistickou klasifikací…

Chrome

Google Chrome je nejmladší prohlížeč na trhu. První stabilní verze byla vypuštěna až v roce 2008. Hlavní konkurenční výhodou tohoto prohlížeče je jeho rychlost. Chrome byl vyvinut společností Google a je k dispozici zdarma. Podíl Google Chrome…