Poslední článek na blogu

Jak úprava popisků zvýší prodeje? S Pobo Page Builder rostou objednávky průměrně o 17 %

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Shoptet, a.s., IČ 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25395.

Pro poskytování našich služeb a náš provoz zpracováváme některé vaše osobní údaje.

Poptáváte naše služby?

Máme široké portfolio produktů a služeb. Najdete ho na www.shoptet.cz nebo na jejich jednotlivých webových stránkách. Budeme rádi, pokud nás kontaktujete nebo produkty rovnou vyzkoušíte.

Pokud poptáte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte. Jsou to nejčastěji jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. Proč?

 • kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu
 • pokud se pro naše produkty nebo služby rozhodnete, budeme jejich prostřednictvím s vámi komunikovat
 • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv

Pokud se rozhodnete naše produkty otestovat, řada z nich je spojena s uživatelským účtem, přes který do produktů budete mít přístup. V takovém případě použijeme vaše osobní údaje (jméno, příjmení, IP adresu, údaje o firmě, e-mail, telefonní číslo a údaje, které si v uživatelském účtu a produktu nastavíte). Jak s nimi budeme pracovat?

 • nastavíme vám přes ně přístup do uživatelského rozhraní, takže budete moct produkty otestovat
 • přes kontaktní údaje s vámi budeme komunikovat
 • e-mailovou adresu zařadíme do našich Shoptet novinek
 • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv

Takové zpracování nám umožňuje nařízení GDPR (jednání o smlouvě, poskytování smluvního plnění, případně plnění zákonných povinností a oprávněný zájem). Pokud se na další spolupráci nedomluvíme, vaše data v uživatelském účtu přestaneme zpracovávat nejpozději do 6 měsíců od poslední komunikace nebo od zrušení zkušební verze.

Pokud jste testovali naši službu a využili jsme vaši e-mailovou adresu pro Shoptet novinky, umožňuje nám to nařízení GDPR (oprávněný zájem) a zákon č. 480/2004 Sb., o elektronických komunikacích, pokud nám to nezakážete. E-mailovou adresu zařadíme do databáze na 3 roky od posledního využití naší služby, z odběru se ale můžete kdykoliv odhlásit.

Odebíráte naše produkty a služby?

Jsme rádi, pokud jste nám svěřili svůj e-shop, případně od nás odebíráte další služby. V takovém případě, abychom mohli služby poskytovat, zpracováváme vaše jméno, příjmení, IP adresu, fakturační údaje, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně osobní údaje kontaktních osob, které nám uvedete a údaje o poptávání/poskytování služeb. Proč?

 • prostřednictvím těchto údajů s vámi budeme komunikovat
 • údaje potřebujeme pro účely uzavření smlouvy samotné
 • přes tyto údaje jsme schopni zprovoznit náš produkt nebo službu
 • e-mailovou adresu zařadíme do našich Shoptet novinek
 • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv

Takové zpracování nám umožňuje nařízení GDPR (plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, případně oprávněný zájem). Data budeme zpracovávat po dobu naší spolupráce a potom 10 let od posledního poskytnutí plnění.

Pokud jste nám to nezakázali, využili jsme vaše e-mailovou adresu pro Shoptet novinky. Umožňuje nám to nařízení GDPR (oprávněný zájem) a zákon č. 480/2004 Sb., o elektronických komunikacích. E-mailovou adresu zařadíme do databáze na 3 roky od posledního poskytnutí naší služby, z odběru se ale můžete kdykoliv odhlásit.

Jste naši byznys partneři (dodavatelé)?

Naše spolupráce nás těší. Abychom si ale řádně poskytovali služby, je potřeba zpracovat i některé údaje (typicky jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, firemní údaje, údaje o spolupráci). Proč?

 • použijeme je pro sepis a plnění smlouvy
 • kontaktní údaje použijeme pro komunikaci ohledně spolupráce
 • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv

Takové zpracování nám umožňuje nařízení GDPR (plnění smlouvy, plnění zákonných povinností). Data budeme zpracovávat po dobu naší spolupráce a potom 10 let od posledního poskytnutí plnění.

V rámci (například affiliate) spolupráce mezi námi může dojít i k předávání některých osobních údajů třetích osob (například cookies, údajů o leadech a konverzích, doručovací údaje apod.). V takovém případě jako jednotliví správci osobních údajů odpovídáme za to, že s osobními údaji pracujeme podle nařízení GDPR správně a bezpečně. Každý si nastavíme své procesy a zabezpečení dat, také jsme si vědomi toho, že odpovídáme za vlastní zajištění právního titulu pro zpracování a dodržování povinnosti mlčenlivosti.

Zatím naše služby nevyužíváte, ale zapsali jste se nám do newsletteru?

Děkujeme za zájem. Vaši e-mailovou adresu zapíšeme do newsletteru na základě vašeho souhlasu. Ten je dobrovolný a můžete ho vzít kdykoliv zpět. Do odběru vás zapíšeme po dobu 3 let, pokud nám souhlas neprodloužíte.

Rádi byste u nás pracovali a poslali jste nám vaše CV?

Jsme rádi, že jsme vám padli do oka. Pokud jste nám poslali váš životopis, mrkneme se na něj. V takovém případě zpracováváme vaše údaje, které jsou v životopise uvedené a vaše kontaktní údaje, které jste nám na sebe nechali.

Takové zpracování umožňuje nařízení GDPR (jednání o smlouvě). S těmito údaji budeme pracovat po dobu otevřeného výběrového řízení, na které reagujete, případně po dobu 3 měsíců (pokud nereagujete na konkrétní pracovní inzerát). Pokud se na další spolupráci nedomluvíme, vaše údaje budeme dál zpracovávat pouze s vaším souhlasem, pro případ otevření nových pozic někdy v budoucnu.

Kdo se k datům dostane? 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto s námi spolupracují některé společnosti nebo freelanceři, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti a poskytováním služeb.

Jsou to:

 • freelanceři podílející se na vývoji a udržování našich produktů (z oblasti IT, marketingu, dat)
 • společnosti podílející se na zajištění plateb (platební brány, banky)
 • poskytovatelé prvků a doplňků, které v rámci našich produktů a služeb využíváte
 • poskytovatel e-mailingové služby (Mailchimp a Zendesk)
 • případně další, pokud se na nich domluvíme v rámci spolupráce

Ještě byste měli vědět:

 Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na e-mail info@shoptet.cz nebo zavolejte na 604 600 444.

 V naší společnosti není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

 Z naší strany nedochází k tzv. automatickému rozhodování a profilování. Osobní údaje neopustí území Evropské unie.

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Souhlas lze kdykoliv odvolat a proti zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu lze vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Jsme v rámci naší spolupráce zpracovatelé dat, kterých jste správci?

Pokud je Shoptet z pohledu nařízení GDPR zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci, platí pro Shoptet tyto podmínky práce s daty (zpracovatelská smlouva):

 1. Shoptet může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné v Shoptet produktech nebo ke kterým má Shoptet přístup z důvodu vývoje/zdokonalování/údržby služeb pro klienta. Jsou to nejčastěji zákaznické údaje jako jméno, příjmení, doručovací adresy zákazníků, IP adresy, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o nákupech a poptávkách, případně údaje, které s nákupem souvisí.
 2. Shoptet osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování svých produktů a služeb, pokud se nedomluvíme individuálně jinak. Údaje bude Shoptet pro klienta zpracovávat po dobu poskytování svých Shoptet produktů a služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a Shoptet s nimi pracuje pouze na základě jeho pokynů.
 3. Shoptet přijal maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
 4. Shoptet zajistil, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních přepisů.
 5. Shoptet se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit produktů a služeb).
 6. Shoptet bude při plnění povinností podle nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
 7. Shoptet smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT a marketingových služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely údržby, provozu a vývoje Shoptet produktů, kteří splňují normy stanovené Evropskou unií, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta.
 8. V případě implementace doplňku do Shoptet produktu bere klient na vědomí a souhlasí s tím, že data bude zpracovávat poskytovatel takového doplňku (třetí strana) podle svých provozních podmínek.
 9. V případě ukončení poskytování Shoptet produktů, ve kterých jsou osobní údaje umístěné, Shoptet přestane osobní údaje aktivně zpracovávat a nejpozději po 60 dnech vymaže existující (zálohovací) kopie, pokud právní předpisy nevyžadují jejich ponechání (například z důvodu trestního řízení apod.)
 10. Shoptet se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. Shoptet zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Shoptet trvá i po skončení naší spolupráce.
 11. Shoptet je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.