Poslední článek na blogu

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Slovník pojmů

3 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z

3D Secure

Jedná se o formu zabezpečení při platbě kartou přes internet, díky kterému se zákazník nemusí bát zneužití svých osobních údajů a údajů o platební kartě.Díky tomuto systému jsou již platby online naprosto bezpečné, 3D-Secure je totiž dnes již zcela…

A/B testování

Jedná se klasickou metodu hojně používanou v marketingu, která má za cíl zvýšit konverze či konverzní poměr testovaného projektu.  Kdy se AB testy využívají? Metoda byla původně vytvořena pro testování newsletterů, postupem času našla své uplatnění…

Affiliate systém

Affiliate systém je jedním z marketignových nástrojů e-shopů či internetových firem. Jedná se o způsob propagace zboží nebo služeb prostřednictvím partnerských webů či firem (tzv. affiliate partnerů) oplátkou za podíl z prodeje (tzv. provizi). Co je…

AIDA

AIDA je zkratkou, která popisuje model působení reklamy. Co znamená AIDA? AIDA je v online marketingu běžně zažitý pojem. Jedná se o zkratku, která tvoří určitý model stupňového působení reklamy. Ta prochází krok za krokem postupně čtyřmi etapami.…

Alt

Jedná se o alternativní text, který je přiřazen obrázkům na webových prezentacích nebo e-shopech. K čemu alternativní text? Vyhledávače, jako jsou Google či Seznam, mají vlastní roboty, kterými procházejí pravidelně veškeré internetové stránky a…

Anchor text

Anchor text je viditelný text odkazu, který odkazuje na určitou webovou stránku. Kde se anchor text používá? Klasický hypertextový odkaz může vypadat takto www.shoptet.cz. Pokud ale nechcete psát celou adresu, stačí přiřadit adresu ke konkrétnímu…

Anketa

Anketa je forma průzkumu, díky které získá e-shop zpětnou vazbu od svých návštěvníků. Co je Anketa? Anketa je jednoduchý průzkum prováděný na malé sociologicky nereprezentativní skupině respondentů. Při provozu e-shopu se však obchodník může právě…

B2B

Zkratka Business-to-Business označuje obchodní vztahy mezi velkoobchodními partnery. Také se využívá pro ooznačení takového softwarového řešení, které pro velkoobchodní prodej může sloužit. Často je proto využívána v prostředí internetového obchodu,…

B2C

B2C je zkratka pro Business-to-Consumer nebo také Business-to-Customer. B2C popisuje obchodní vztah prodejce (obchodu, firmy) a koncového zákazníka a řadíme jej do oblasti internetového podnikání, jinak řečeno také e-commerce. Čím se vyznačuje B2C…

B2G

Zkratka B2G vychází z anglického Business to Goverment (vztah obchodník - státní správa) a označuje tedy obchodní vztahy se státní správou. Co je B2G? Pojem B2G, neboli Business-to-Goverment je používán hlavně v oblasti internetového prodeje…

Backend

Backendem je označována ta část webové aplikace (internetových stránek či e-shopu), přes kterou se provádí správa samotných stránek. Obvykle je tato sekce označovaná jako "administrace". Co je Backend Backend je výraz, který vychází z dvou…

Banner

Banner je jednou z forem reklamy hojně využívaná v online marketingu. Jedná se o grafický typ reklamy, která má za úkol upoutat pozornost návštěvníků stránek. Bannery se vyznačují snahou o poutavé vizuální zpracování. Co je banner? Banner je…

Bannerová slepota

Bannerová slepota je v poslední době značně rozšířený jev. Tento pojem označuje určitou odolnost uživatelů vůči bannerové reklamě. Proč vznikla bannerová slepota? Pojem bannerová slepota vznikl již v roce 1998, kdy byly prováděny experimenty na…

Blog

Blog je populární forma prezentace názorů, postřehů a myšlenek. Blog je obvykle psán jedním autorem a bývá zaměřen buď obecně nebo na konkrétní oblast. Co je blog? Blog je jistá forma webu. Označení blog vzniklo stežením anglických výrazů "web…

Brand

Brand označuje značku konkrétního výrobku, služby či organizace. Pod brandem je myšleno grafické zpracování značky, tedy logo, ale i samotná podstata toho, jak zboží a službu zákazníci vnímají. Co je to brand? Obchodní značka ještě není brandem,…

Business plán

Business plán je dokument, který je nedílnou součástí strategické přípravy před zahájením každého podnikání, včetně podnikání na internetu. Co je to business plán? Business plán, nebo také podnikatelský plán by měl být výchozím dokumentem každého,…

C2B

C2B je jedním z modelů elektronického obchodování popisující vztah Consumer-to-Business. Co je C2B? C2B je zkratka vycházející ze slov Consumer to Business, kdy zákazník aktivně oslovuje podnikatele se svou poptávkou. Takový zákazník definuje…

C2C

C2C je zkratka z anglických slov Consumer to Consumer a popisuje vztah dvou a více koncových zákazníků. Co je to C2C? Jedná se o výměnu zboží či informací prostřednictbím online aplikace (internetových stránek) mezi koncovými…

CAPTCHA

CAPTCHA je test, který se na webu využívá pro odlišení skutečného uživatele od robotů. Co je to CAPTCHA? CAPTCHA je akronymem pro "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart", tedy automatický test pro rozlišení mezi…

Cenové varianty

Cenové varianty je nástroj, který umožňuje prodávat jeden druh zboží, který se však liší svou cenou v závislosti na specifické vlastnosti produktu. Cenové varianty Může se stát, že stejný produkt může mít různé ceny, protože se může lišit…

Click Rate

Click Rate vyjadřuje poměr mezi počtem zobrazením reklamního prvku a počtem kliknutí na zobrazenou reklamu. Jak funguje Click Rate? Click Rate se obvykle udává v procentech a vyjadřuje účinnost reklamní kampaně. Obvyklé hodnoty click rate se…

CMS

CMS je zkratkou z anlického Content Management System a popisuje systém pro jednoduchou a rychlou správu obsahu internetových stránek. Co je CMS? Jedná se software či webovou aplikaci, které umožňují vytvářet, spravovat a archivovat obsah webových…

Collabim

Collabim je vhodným internetovým nástrojem (službou), pokud potřebujete pomoci při optimalizaci stránek pro vyhledávače (tzv. SEO) a její následné analýze a reportování. Co je to Collabim? Původní název tohoto českého projektu byl LbManager,…

Cookies

Cookies označuje malé množství dat vytvořená webovou stránkou a uložená v počítači uživatele.  Co jsou Cookies? Jedná se o soubor dat, která www server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při další návštěvě téhož serveru…

Copywriter

Copywriter je specialista, který se zabývá psaním čtivých a obchodně úspěšných textů. Kdo je copywriter? Copywriter měl psát texty čtivě, srozumitelně a tak, aby byla pochopena správnou cílovou skupinou. Měl by vědět, zda chce návštěvníka navnadit,…