Poslední článek na blogu

„E-shop je pro mě velká věc. Lidé si radši koupí knížku přímo ode mě než v knihkupectví,“ říká Jaroslav Kmenta

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Shoptet, a.s., IČO 289 35 675, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 160 00, Praha 6, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25395.

Pro poskytování našich služeb a náš provoz zpracováváme některé vaše osobní údaje. Ve společnosti Shoptet považujeme osobní údaje našich zákazníků, dodavatelů a dalších osob za něco, co je třeba chránit. Níže se dozvíte, jak společnost Shoptet přistupuje k ochraně osobních údajů svých zákazníků, potenciálních zákazníků, dodavatelů či případně dalších subjektů údajů. Zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („Nařízení GDPR“).

Poptáváte naše služby?

Máme široké portfolio produktů a služeb. Najdete ho na www.shoptet.cz nebo na jejich jednotlivých webových stránkách. Budeme rádi, pokud nás kontaktujete nebo produkty rovnou vyzkoušíte.

Pokud poptáte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte. Jsou to nejčastěji jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. Proč?

 • kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
 • pokud se pro naše produkty nebo služby rozhodnete, budeme jejich prostřednictvím s vámi komunikovat (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
 • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR)

Pokud se rozhodnete naše produkty otestovat, řada z nich je spojena s uživatelským účtem, přes který do produktů budete mít přístup. V takovém případě použijeme vaše osobní údaje (jméno, příjmení, IP adresu, údaje o firmě, e-mail, telefonní číslo a údaje, které si v uživatelském účtu a produktu nastavíte). Jak s nimi budeme pracovat?

 • nastavíme vám přes ně přístup do uživatelského rozhraní, takže budete moct produkty otestovat (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
 • přes kontaktní údaje s vámi budeme komunikovat (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
 • e-mailovou adresu zařadíme do našich Shoptet novinek (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR)
 • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR)

Takové zpracování nám umožňuje Nařízení GDPR (jednání o smlouvě, poskytování smluvního plnění, případně plnění zákonných povinností a oprávněný zájem). Pokud se na další spolupráci nedomluvíme, vaše data v uživatelském účtu přestaneme zpracovávat nejpozději do 6 měsíců od poslední komunikace nebo od zrušení zkušební verze.

Pokud jste testovali naši službu, společnost Shoptet je oprávněna zpracovávat vaši e-mailovou adresu (případně telefonní číslo) ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že jste takové zasílání původně neodmítli. E-mailovou adresu zařadíme do databáze na 3 roky od posledního využití naší služby, z odběru se ale můžete kdykoliv odhlásit.

Odebíráte naše produkty a služby?

Jsme rádi, pokud jste nám svěřili svůj e-shop, případně od nás odebíráte další služby. V takovém případě, abychom mohli služby poskytovat, zpracováváme vaše jméno, příjmení, IP adresu, fakturační údaje, e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně osobní údaje kontaktních osob, které nám uvedete a údaje o poptávání/poskytování služeb. Proč?

 • prostřednictvím těchto údajů s vámi budeme komunikovat (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
 • údaje potřebujeme pro účely uzavření smlouvy samotné (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
 • přes tyto údaje jsme schopni zprovoznit náš produkt nebo službu (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
 • prostřednictvím údajů o způsobu využívání služeb jsme schopni je neustále vylepšovat (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR)
 • e-mailovou adresu zařadíme do našich Shoptet novinek (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR)
 • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR)

Takové zpracování nám umožňuje Nařízení GDPR (plnění smlouvy, plnění zákonných povinností, případně oprávněný zájem). Data budeme zpracovávat po dobu naší spolupráce a potom 10 let od posledního poskytnutí plnění.

Pokud jste nám to nezakázali, společnost Shoptet je oprávněna zpracovávat vaši e-mailovou adresu (případně telefonní číslo) ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb. E-mailovou adresu zařadíme do databáze na 3 roky od posledního využití naší služby, z odběru se ale můžete kdykoliv odhlásit.

Jste naši byznys partneři (dodavatelé)?

Naše spolupráce nás těší. Abychom si ale řádně poskytovali služby, je potřeba zpracovat i některé údaje (typicky jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, firemní údaje, údaje o spolupráci). Proč?

 • použijeme je pro sepis a plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
 • kontaktní údaje použijeme pro komunikaci ohledně spolupráce (čl. 6 odst. 1 písm. b), f) Nařízení GDPR)
 • použijeme je pro doložení plnění našich povinností, které nám plynou ze zákona nebo ze smluv (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR)

Takové zpracování nám umožňuje Nařízení GDPR (plnění smlouvy, plnění zákonných povinností). Data budeme zpracovávat po dobu naší spolupráce a potom 10 let od posledního poskytnutí plnění.

V rámci (například affiliate) spolupráce mezi námi může dojít i k předávání některých osobních údajů třetích osob (například cookies, údajů o leadech a konverzích, doručovací údaje apod.). V takovém případě jako jednotliví správci osobních údajů odpovídáme za to, že s osobními údaji pracujeme podle Nařízení GDPR správně a bezpečně. Každý si nastavíme své procesy a zabezpečení dat, také jsme si vědomi toho, že odpovídáme za vlastní zajištění právního titulu pro zpracování a dodržování povinnosti mlčenlivosti.

Zatím naše služby nevyužíváte, ale zapsali jste se nám do newsletteru?

Děkujeme za zájem. Vaši e-mailovou adresu zapíšeme do newsletteru na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR). Ten je dobrovolný a můžete ho vzít kdykoliv zpět. Do odběru vás zapíšeme po dobu 3 let, pokud nám souhlas neprodloužíte.

Rádi byste u nás pracovali a poslali jste nám vaše CV?

Jsme rádi, že jsme vám padli do oka. Pokud jste nám poslali váš životopis, mrkneme se na něj. V takovém případě zpracováváme vaše údaje, které jsou v životopise uvedené a vaše kontaktní údaje, které jste nám na sebe nechali.

Takové zpracování umožňuje Nařízení GDPR (jednání o smlouvě, čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR). S těmito údaji budeme pracovat po dobu otevřeného výběrového řízení, na které reagujete, případně po dobu 3 měsíců (pokud nereagujete na konkrétní pracovní inzerát). Pokud se na další spolupráci nedomluvíme, vaše údaje budeme dál zpracovávat pouze s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR), pro případ otevření nových pozic někdy v budoucnu. Takový souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat.

Kdo se k datům dostane? 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí a můžete si být jistí, že je nikdy nikomu jen tak nepředáváme. Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům společnosti Shoptet, včetně freelancerů, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší společnosti a poskytováním služeb, či jednotlivým zpracovatelům a správcům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování. Cílem těchto spoluprací je poskytnutí těch nejlepších a nejrelevantnějších služeb pro vás. Takto získané údaje mohou poskytovatelé služeb použít pouze na základě smlouvy o předání osobních údajů či smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřených mezi takovými příjemci a společností Shoptet.

Jsou to zejména:

 • freelanceři podílející se na vývoji a udržování našich produktů (z oblasti IT, marketingu, dat);
 • společnosti podílející se na zajištění plateb (platební brány, banky);
 • poskytovatelé prvků a doplňků, které v rámci našich produktů a služeb využíváte;
 • poskytovatel e-mailingové služby (Mailchimp a Zendesk);
 • případně další, pokud se na nich domluvíme v rámci spolupráce.

Ještě byste měli vědět:

Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište nám na e-mail info@shoptet.cz nebo zavolejte na 604 600 444. 

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů je možné kontaktovat e-mailem na adresu DPO@shoptet.cz.

Z naší strany nedochází k tzv. automatickému rozhodování a profilování. Osobní údaje neopustí území Evropské unie.

Nařízení GDPR, které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné řadu práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Jedná se o právo:

 • na přístup k osobním údajům;
 • na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost údajů;
 • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků;
 • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Jsme v rámci naší spolupráce zpracovatelé dat, kterých jste správci?

Pokud je Shoptet z pohledu Nařízení GDPR zpracovatelem osobních údajů, kterých jste správci, platí pro Shoptet tyto podmínky práce s daty (zpracovatelská smlouva):

 1. Shoptet může pro klienta zpracovávat osobní údaje, které jsou umístěné v Shoptet produktech nebo ke kterým má Shoptet přístup z důvodu vývoje/zdokonalování/údržby služeb pro klienta. Jsou to nejčastěji zákaznické údaje jako jméno, příjmení, doručovací adresy zákazníků, IP adresy, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje o nákupech a poptávkách, případně údaje, které s nákupem souvisí.
 2. Shoptet osobní údaje zpracuje pouze za účelem poskytování svých produktů a služeb, pokud se nedomluvíme individuálně jinak. Údaje bude Shoptet pro klienta zpracovávat po dobu poskytování svých Shoptet produktů a služeb, ve kterých jsou data umístěna. Data jsou ve správě klienta a Shoptet s nimi pracuje pouze na základě jeho pokynů.
 3. Shoptet přijal maximálně možná technická, organizační, bezpečnostní a další opatření, která zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
 4. Shoptet zajistil, aby zaměstnanci a jiné osoby pověřené ke zpracování údajů zpracovávaly údaje jen v rozsahu a za účelem plnění smlouvy a podle právních přepisů.
 5. Shoptet se zavazuje na výzvu klienta opravit, aktualizovat, smazat nebo přemístit osobní údaje (v rámci funkcionalit produktů a služeb).
 6. Shoptet bude při plnění povinností podle Nařízení GDPR postupovat s odbornou péčí.
 7. Shoptet smí do zpracování osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele, a to zejména poskytovatele IT a marketingových služeb potřebných a aktuálně dostupných na trhu pro účely údržby, provozu a vývoje Shoptet produktů, kteří splňují normy stanovené Evropskou unií, a to bez dodatečného výslovného konkrétního povolení klienta.
 8. V případě implementace doplňku do Shoptet produktu bere klient na vědomí a souhlasí s tím, že data bude zpracovávat poskytovatel takového doplňku (třetí strana) podle svých provozních podmínek.
 9. V případě ukončení poskytování Shoptet produktů, ve kterých jsou osobní údaje umístěné, Shoptet přestane osobní údaje aktivně zpracovávat a nejpozději po 60 dnech vymaže existující (zálohovací) kopie, pokud právní předpisy nevyžadují jejich ponechání (například z důvodu trestního řízení apod.)
 10. Shoptet se zavazuje zachovávat mlčenlivost o údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru nebo jiným oprávněným osobám. Shoptet zajistí, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Shoptet trvá i po skončení naší spolupráce.
 11. Shoptet je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení naší spolupráce.