Poslední článek na blogu

„E-shop je pro mě velká věc. Lidé si radši koupí knížku přímo ode mě než v knihkupectví,“ říká Jaroslav Kmenta

Odebírat novinky e-mailem

Nevyplňujte toto pole:
Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
 

Slovník pojmů, Strana 4

3 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z

Homepage

Homepage označuje úvodní stránku webové prezentace nebo e-shopu. Homepage má dnes funkci především jakéhosi rozcestníku kam se návštěvník může kdykoliv vrátit. Homepage a použitelnost Význam homepage dnes poněkud klesá protože mnoho návštěvníků…

Hosting

Hosting umožňuje pronajmout si místo na serveru, kam se umístí webová prezentace nebo e-shop, tak aby toto stránky byly dostupné odkudkoliv z internetu. Často bývá hosting označován jako webhosting. Pronájem hostingu Pronajmutím hostingu…

Hreflang atribut

Atribut hreflang se v SEO používá pro zacílení multijazyčných webových stránek na určité publikum. Tento atribut informuje vyhledávače (Google, Yandex), jaký jazyk je použit na webu. Díky tomu roboti vyhledávačů snadněji pochopí, kteří uživatele jsou…

htaccess

htaccess je soubor, pomocí kterého lze upravovat některá nastavení hostingového serveru, aniž by byl nutný zásah správce tohoto serveru. htaccess se užívá na webových serverech Apache. Pomocí .hraccess lze například vytvářet "hezčí" a funkčnější URL…

HTML

Zkratka HTML znamená HyperText Markup Language volně přeloženo tedy hypertextový značkovací jazyk. Jazyk HTML se začal masivně využívat s rozvojem webu. Současné využití HTML HTML pracuje na základě označováním částí textů tagy, které mu…

HTTP

HTTP je zkratka pro HyperText Transfer Protocol. Jedná se o způsob výměny původně hypertextových dokumentů mezi serverem a prohlížečem (browserem). V dnešní době se pomocí HTTP přenáší již jakékoliv soubory.

HTTPS

HTTPS je zabezpečenou verzí HTTP. HTTPS je zkratka pro HyperText Transfer Protocol Secure. Tento protokol přenášená data šifruje pomocí šifrování TSL nebo SSL. Obvykle se používá při práci s daty jakou jsou čísla bankovních karet nebo při autorizaci…

Chrome

Google Chrome je nejmladší prohlížeč na trhu. První stabilní verze byla vypuštěna až v roce 2008. Hlavní konkurenční výhodou tohoto prohlížeče je jeho rychlost. Chrome byl vyvinut společností Google a je k dispozici zdarma. Podíl Google Chrome…

Imprese

Imprese označuje zobrazení banneru v prohlížeči. Což ale nemusí být zárukou, že návštěvník banner opravdu uvidí. Imprese není zhlédnutí Impresí se totiž rozumí pouze přenesení dat mezi serverem a prohlížečem. Na podnět reklamního systému server…

Indexace

Pojem indexace je velmi úzce spojen s vyhledávači. Indexace označuje proces uložení obsahu webových stránek do databáze konkrétního vyhledávače k dalšímu zpracování. Průběh indexace Samotný proces indexace začíná tím, že webovou stránku…

Internet Explorer

Internet Explorer z dílny firmy Microsoft je nejrozšířenější prohlížeč webu. Nicméně konkurenční prohlížeče jako je Mozilla Firefox, Chrome nebo Opera jeho náskok pomalu snižují. Verze Internet Exploreru V současné době je nejnovější verzí…

Internetový obchod

Internetový obchod je označení pro B2B nebo B2C aplikace, které fungují v prostředí internetu. Vzhledem k tomu, že tyto aplikace jsou primárně zaměřeny na prodej nebo nákup, jsou řazeny do sféry e-commerce. Alternativní názvy pro internetový…

IP adresa

IP (Internet Protocol) adresa je číslo, pomocí kterého lze identifikovat zařízení v internetu. IP adresa je přidělována správcem. IP adresa je tvořena čtyřmi čísly o hodnotách 0 – 255, které jsou oddělené tečkami. K čemu slouží IP…

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk využívaný pro tvorbu interaktivních internetových stránek a aplikací. Jak funguje JavaScript? JavaScrtipt na rozdíl například od PHP, které funguje na serveru, běží na straně klienta, tedy…

Kaskádové styly

Často se můžeme setkat se zkratkou CSS (Cascading Style Sheet). Kaskádové styly jsou jazykem, který umožňuje formátovat internetové stránky tak, aby vzhled stránky a obsah stránky byly na sobě nezávislé. V kaskádových stylech jsou uloženy informace o…

Katalog

Katalog je označení pro weby, které obsahují seznam odkazů na další internetové stránky. Seznam těchto stránek je tříděn do různých kategorií dle zvolených parametrů. Občas se můžeme setkat i s pojmem internetový katalog. Příklady katalogů Na…

Keyword Prominence

Keyword Prominence označuje na jakém místě webové stránky je zvolené slovo umístěno a jakou mu vyhledávače přikládají váhu.

Klíčové slovo

Pojem klíčové slovo je v současnosti nejvíce zmiňován v souvislosti s optimalizací pro vyhledávače (SEO). Klíčové slovo je často označováno anglickým výrazem keyword. Optimalizace na klíčové slovo V dnešní době na internetu je takřka nutností…

Kontextová reklama

Kontextová reklama je druh internetové reklamy, jejíž specifikum tkví v tom, že se zobrazuje na stránkách s podobným obsahem, jako je její sdělení. Jak funguje kontextová reklama? Pro spuštění kampaně založené kontextové reklamě je nejdříve…

Konverze

Konverzí je v oblasti internetové podnikání chápaná předem definovaná akce návštěvníka webu, webové prezentace, blogu, e-shopu, internetového obchodu nebo web-shopu. Akce a konverze Provozovatel webu nebo e-shopu si může sám rozhodnout jakou…

Konverzní poměr

Konverzní poměr v nejjednodušším smyslu udává z kolika návštěvníku internetového obchodu se se stanou zákazníci. Konverze však nemusí být definována jako nákup zboží. Provozovatel internetového obchodu si může zvolit několik možných konverzí jako je…

Landing Page

Pro anglický výraz Landing Page se obvykle používá český ekvivalent cílová stránka. Landing Page je stránka, která má za úkol změnit návštěvníka na zákazníka a proto by měla dosahovat co nejvyššího konverzního poměru v rámci celého webu nebo…

Layout

Pojmem layout se označuje způsob rozložení určitých prvků na ploše, které se pravidelně opakují i když se mění obsah. Layout se může vyskytovat v tištěných médiích jako jsou noviny nebo časopisy. V oblasti internetového podnikání se však tento pojem…

Link Building

Link building je způsob optimalizace pro vyhledávače. Díky dobře vybudované síti zpětných odkazů se web, blog nebo internetový obchod záská lepší GTPR. Princip link buildingu je založen na vybudování sítě kvalitních zpětných odkazů z důvěryhodných…

Link farma

Pojmem link farma se označují weby nebo provázané systémy webů, jejichž primárním účelem je vytvoření husté sítě zpětných odkazů, aby jednotlivé weby získaly vyšší GTPR nebo S-rank. Link farmy se snaží podvádět Protože kromě tvorby obrovského…